Deelnemen

Deelname aan de HANZESTEDENRALLY 2020 staat open voor maximaal 75 (klassieke) automobielen. Klassieke (of historische) auto’s hebben een bouwjaar van vóór 1991.

Ook auto’s die vanaf 1991 zijn gebouwd zijn welkom; mede in verband met de reglementen van de DHRC en NHRF maken we aparte klassementen op (t/m bouwjaar 1990 en vanaf bouwjaar 1991). Moderne(re) auto’s hebben nu eenmaal méér gemakken en mogelijkheden dan het oudere materiaal, dus het zou niet eerlijk zijn om die over een kam te scheren.

Er kan gestart worden in de Expertklasse Klassiekers, Sportklasse Klassiekers of Open Sportklasse, dan wel in de Toerklasse Klassiekers of Open Toerklasse. In alle gevallen bedraagt het inschrijfgeld € 230,- indien u inschrijft en uw inschrijfgeld overmaakt vóór 30 april a.s.; bij inschrijving en betaling vanaf 1 mei, tot en met kort voor de start, kunt u dit geweldige evenement meemaken voor € 250,- per equipe.

Inbegrepen in het inschrijfgeld:

 • ontvangst met koffie/thee en een regionale specialiteit
 • 2 rallyschilden en alle overige wedstrijdbescheiden
 • 2 stickers van de HANZESTEDENRALLY 2020
 • 2 routeboeken in kleur
 • lunch
 • barbecue (!)
 • uitlegboek van de hele rally
 • een leuk aandenken aan de rally
 • … en niet te vergeten: de rally zélf!

 

Betalen

Het inschrijfgeld dient uiterlijk voor 1 mei (€ 230,-) resp. 1 juli (€ 250) te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL32 INGB 0006 3589 58 ten name van Stichting Rallyland te Apeldoorn onder vermelding van ‘Hanzestedenrally’ en de namen van bestuurder en navigator.

Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief.

Indien door het bereiken van het maximaal aantal deelnemers uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd, dan volgt volledige restitutie van het inschrijfgeld.

 

Annulering

Indien u na inschrijving en betaling door omstandigheden niet kunt deelnemen aan de rally wordt bij annulering een deel van het inschrijfgeld gerestitueerd: vóór 15-5 : 90% restitutie van 16-5 tot 15-6: 50% restitutie na 15-6 : geen restitutie.

Het is altijd mogelijk een andere equipe in uw plaats (dus in dezelfde klasse) te laten deelnemen.

 

Overmacht

De organisatie zal 50% van het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet doorgaat. Overmacht is iedere gebeurtenis of omstandigheid (al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins) boven de macht der partijen. Bedoeld wordt onder andere het niet afgeven of het intrekken van vergunningen wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, BSE, enzovoort. Ook extreme weersomstandigheden die gevaar kunnen opleveren voor de deelnemers worden daaronder verstaan.

 

Vrijwaring

Het insturen van een assurantieverklaring is niet meer nodig. Het volstaat door op de dag van de Hanzestedenrally een ondertekende vrijwaringsverklaring in te leveren c.q. door de beide equipeleden een handtekening te plaatsen op een grote lijst met startnummers waarmee u blijkt akkoord te gaan met de tekst van de vrijwaringsverklaring. Deze tekst ontvangt u tegelijk met de acceptatiebrief/-mail in de eerste week van juli 2020.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingezonden ontvangt u een automatische bevestiging of uw inschrijving is ontvangen.

 • Gegevens bestuurder

 • Gegevens Navigator

 • Gegevens Auto

 • Betaling

 • Prijs: 230,00 €
 • Inschrijfkosten bedragen € 230

Interesse in deelnemen?

Eerste keer? Bij vragen over het reglement....neem contact met ons op